ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.net
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.org
195,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.club
200,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.info
180,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.biz
212,000 تومان
1 سال
212,000 تومان
1 سال
212,000 تومان
1 سال
.asia
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
.co
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.name
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.tel
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.me
200,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.xyz
70,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.co.uk
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.center
307,000 تومان
1 سال
307,000 تومان
1 سال
307,000 تومان
1 سال
.host
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
1,500,000 تومان
1 سال
.hosting
6,850,000 تومان
1 سال
6,850,000 تومان
1 سال
6,850,000 تومان
1 سال
.mobi
250,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.us
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
152,000 تومان
1 سال
.eu
45,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.ru
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.bio
850,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
1,300,000 تومان
1 سال
.tools
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال
500,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains