هاست سی پنل معمولی آلمان

هاست 250 مگابایت (معمولی)

✔️ 250 مگابایت فضا
✔️ 50 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 500 مگابایت (معمولی)

✔️ 500 مگابایت فضا
✔️ 100 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 1000 مگابایت (معمولی)

✔️ 1000 مگابایت فضا
✔️ 200 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 2000 مگابایت (معمولی)

✔️ 2000 مگابایت فضا
✔️ 280 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 5000 مگابایت (معمولی)

✔️ 5000 مگابایت فضا
✔️ 350 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 10000 مگابایت (معمولی)

✔️ 10000 مگابایت فضا
✔️ 500 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 15000 مگابایت (معمولی)

✔️ 15000 مگابایت فضا
✔️ 650 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 20000 مگابایت (معمولی)

✔️ 20000 مگابایت فضا
✔️ 800 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ 1 پارک دامین
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز