هاست سی پنل حرفه ای آلمان

هاست 250 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 250 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 1 ادان دامنه
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 500 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 500 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 1 ادان دامنه
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 1000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 1000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 1 ادان دامنه
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 2000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 2000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 2 ادان دامنه
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 5000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 5000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 3 ادان دامنه
✔️ 5 ساب دامین
✔️ 5 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 10000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 10000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 4 ادان دامنه
✔️ 6 ساب دامین
✔️ 6 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 20000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 20000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 5 ادان دامنه
✔️ 7 ساب دامین
✔️ 7 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 40000 مگابایت (حرفه ای)

✔️ 40000 مگابایت فضا
✔️ پهنای باند نامحدود
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ 7 ادان دامنه
✔️ 9 ساب دامین
✔️ 9 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین نامحدود
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز