هاست سی پنل اقتصادی آلمان

هاست 250 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 250 مگابایت فضا
✔️ 50 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 500 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 500 مگابایت فضا
✔️ 70 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 1000 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 1000 مگابایت فضا
✔️ 100 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 2000 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 2000 مگابایت فضا
✔️ 150 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 5000 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 5000 مگابایت فضا
✔️ 220 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز

هاست 10000 مگابایت (اقتصادی)

✔️ 10000 مگابایت فضا
✔️ 280 گیگابایت پهنای باند ( ماهانه )
✔️ هارد SSD
✔️ کنترل پنل Cpanel
✔️ وب سرور لایت اسپید
✔️ گواهی SSL رایگان
✔️ ادان دامنه ندارد
✔️ 2 ساب دامین
✔️ 3 اکانت ایمیل
✔️ پارک دامین ندارد
✔️ امکان تغییر ورژن php
✔️ بکاپ گیری هفتگی
✔️ بازگشت وجه تا 7 روز